cnc-dao-khac-chu

Dao khăc chữ

Dùng để cắt trên các chất liệu như màng phản quang, Giấy, decal…

Model:
Liên hệ