cnc-dao-cat-dang-xoan-luoi-doi

Dao khắc cnc xoắn lưỡi đôi

Dùng để khắc trên vật liệu Mica, PVC, tấm gỗ, tấm MDF, tấm fomech…..

Liên hệ