Dao khắc cnc xoắn lưỡi đôi

Dùng để khắc trên vật liệu Mica, PVC, tấm gỗ, tấm MDF, tấm fomech…..