cnc-dao-khac-dang-xoan

Dao cắt dạng xoắn

Dùng để khắc trên vật liệu Mica, PVC, tấm gỗ, tấm MDF, tấm fomech…..

Model:
Liên hệ