Dao cắt dạng xoắn

Dùng để khắc trên vật liệu Mica, PVC, tấm gỗ, tấm MDF, tấm fomech…..

Danh mục: