cnc-dao-khac-dang-nhon

Dao khắc dạng nhọn

Dùng để khắc trên vật liệu Mica, PVC, ABS, tấm hai màu, tấm nhôm,tấm nhựa….

Model:
Liên hệ