Dao cắt CNC 3D

Dùng để khắc trên vật liệu Mica, PVC, Tấm MDF,Tấm gỗ….