Máy CNC mini HT-3030

Khung máy model SW-40A gia cố vững chắc hơn bằng phương pháp đúc khuôn ( casting), tạo sự ổn định