Máy cắt plasma công nghiệp khổ lớn nhãn FeiMai 2030ZH

Nguồn cắt Plasma tùy chọn của Mỹ hãng CutMaster hoặc Hyperterm đi cùng với cảm biến cực nhạy và tự động điều chỉnh áp suất công việc cắt có thể đạt đến mức như cắt Laser.

Danh mục: