Dao khắc cnc xoắn lưỡi đôi

Dùng để khắc trên vật liệu Mica, PVC, tấm gỗ, tấm MDF, tấm fomech…..

Description

Ứng dụng:Dùng để khắc trên vật liệu Mica, PVC, tấm gỗ, tấm MDF, tấm fomech…..
Đặc tính: Được làm từ chất liệu hợp kim, độ bền cao, máy khắc tốc độ cao mà không sợ gãy dao.

Kích thước dao khắc xoắn lưỡi đôi (2 ME):

 • Dao khắc xoắn lưỡi đôi: 3.175mm×3.175×8
 • Dao khắc xoắn lưỡi đôi: 3.175mm×3.175×12
 • Dao khắc xoắn lưỡi đôi: 3.175mm×3.175×15
 • Dao khắc xoắn lưỡi đôi: 3.175mm×3.175×17
 • Dao khắc xoắn lưỡi đôi: 3.175mm×3.175×22
 • Dao khắc xoắn lưỡi đôi: 3.175mm×3.175×25
 • Dao khắc xoắn lưỡi đôi: 3.175mm×3.175×32
 • Dao khắc xoắn lưỡi đôi: 3.175mm×3.175×42
 • Dao khắc xoắn lưỡi đôi: 3.175mm×3.175×52
 • Dao khắc xoắn lưỡi đôi: 4mm×4×12
 • Dao khắc xoắn lưỡi đôi: 4mm×4×17
 • Dao khắc xoắn lưỡi đôi: 4mm×4×22
 • Dao khắc xoắn lưỡi đôi: 4mm×4×32
 • Dao khắc xoắn lưỡi đôi: 4mm×4×42
 • Dao khắc xoắn lưỡi đôi: 4mm×4×52
 • Dao khắc xoắn lưỡi đôi: 6mm×4×22
 • Dao khắc xoắn lưỡi đôi: 6mm×4×32
 • Dao khắc xoắn lưỡi đôi: 6mm×4×42
 • Dao khắc xoắn lưỡi đôi: 3.175mm×1.5×12
 • Dao khắc xoắn lưỡi đôi: 3.175mm×2.5×15
 • Dao khắc xoắn lưỡi đôi: 3.175mm×2×12
 • Dao khắc xoắn lưỡi đôi: 3.175mm×2×17
 • Dao khắc xoắn lưỡi đôi: 3.175mm×2×8