Dao cắt dạng xoắn

Dùng để khắc trên vật liệu Mica, PVC, tấm gỗ, tấm MDF, tấm fomech…..

Category:

Description

  • Ứng dụng:Dùng để khắc trên vật liệu Mica, PVC, tấm gỗ, tấm MDF, tấm fomech…..
  • Đặc tính sản phẩm: Được làm từ chất liệu hợp kim, độ nhọn tốt, máy khắc tốc độ cao mà không sợ gãy dao.
 Loại Kích thước
  Dao khắc dạng soắn lưỡi đơn 3.175mm×3.175×12
Dao khắc dạng soắn lưỡi đơn3.175mm×3.175×17
Dao khắc dạng soắn lưỡi đơn3.175mm×3.175×22
Dao khắc dạng soắn lưỡi đơn3.175mm×3.175×32
Dao khắc dạng soắn lưỡi đơn 4mm×4×17
Dao khắc dạng soắn lưỡi đơn 4mm×4×22
Dao khắc dạng soắn lưỡi đơn 4mm×4×32
Dao khắc dạng soắn lưỡi đơn 6mm×6×17
Dao khắc dạng soắn lưỡi đơn 6mm×6×17
ao khắc dạng soắn lưỡi đơn6mm×6×42