Dao cắt cnc dạng trụ

Được làm từ chất liệu hợp kim đặc biệt (loại thép đen), độ bền cao,máy cắt tốc độ cao mà không sợ gãy dao.
Ứng dụng: Dùng để cắt trên vật liệu Mica, PVC, tấm hai màu, tấm ABS…

Mô tả

Đặc tính: Được làm từ chất liệu hợp kim đặc biệt (loại thép đen), độ bền cao,máy cắt tốc độ cao mà không sợ gãy dao.
Ứng dụng: Dùng để cắt trên vật liệu Mica, PVC, tấm hai màu, tấm ABS…

Kích thước dao cắt dạng trụ:

  • Dao cắt cnc dạng trụ: 3.175mm×1.5×5
  • Dao cắt cnc dạng trụ: 3.175mm×1×3
  • Dao cắt cnc dạng trụ: 3.175mm×2.5×8
  • Dao cắt cnc dạng trụ: 3.175mm×2×6
  • Dao cắt cnc dạng trụ: 3.175mm×3×10
  • Dao cắt cnc dạng trụ: 3.175mm×1.2×4