Máy khắc gỗ 3D

Xem tất cả 3 kết quả

Các trục chính của máy sử dụng công nghệ điều khiển động cơ mới nhất là Driver hybird servo và motor có encoder tạo ra những tính năng vượt trội sau

Xem tất cả 3 kết quả