Máy cắt Laser sợi quang

Showing all 2 results

Sử dụng cấu trúc hệ thống truyền động đôi vòng khép kín, được trạng bị hệ thống CNC mở nhập khẩu nhằm đảm bảo độ chính xác trong điều kiện di chuyển tốc độ cao, hiệu quả sản xuất cao.

Showing all 2 results